Nainstalujte si:
       

Překlad pregnant


pregnant = gravidní (těhotná); těhotný; plný; naplněný; výstižný; představivý; bohatý (myšlenkově); vynalézavý; plodný (bás.); těhotná; obsažný; pregnantní; březí; výmluvný; obsáhlý; samodruhá; zabřezlý; důležitý; předsklizňový
be pregnant = být v jiném stavu; být těhotná;

Překlad pregnant z webu:
Pregnant - p-r-e-g-n ...  Těhotná, tě-h--o- t..
My wife's pregnant with our first.  I moje žena je těhotná, budeme mít první dítě.
But the future— pregnant with possibilities—the future was a woman.  Budoucnost kypící možnostmi , budoucnost je žena.
A guy gets you pregnant fast.  S chlapem bys v tom byla nato šup.
The planes had a heavy, pregnant look:  Letadla vypadala těžká a bachratá.
So somebody who breaks the law's made pregnant as revenge?  Takže ta, která poruší zákon, je za trest přivedena do jiného stavu?
I saw it to be the torso of a pregnant female.  Spatřil jsem, že je to soška trupu těhotné ženy.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorpreheater   preheating   prejudice   preload   premise   premises   premium   prepaid