Nainstalujte si:
       

Překlad prefer


prefer = dávat přednost (3. p.); preferovat; předložit; povýšit (co); mít raději (co); navrhnout (co); upřednostňovat; podat; přednést; favorizovat; stranit (3. p.); dát přednost; dávat přednost (před)
I prefer = dávám přednost (3. p.); navrhuji (co);

Překlad prefer z webu:
I prefer to stand.  Raději stojím.
I much prefer it here.  Ale tady je to mnohem lepší.
What would you prefer 1 did?  Co byste chtěl, abych udělala?
Your associate seemed to prefer the axe!  Váš společník, jak se zdá, dal přednost sekeře.
Are you sure you wouldn't prefer some time bombs?  Jseš si jistý, že bys nedal přednost pár kouskům časových bomb?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translator



preferences   preform   pregnant   preheater   preheating   prejudice   preload   premise