Nainstalujte si:
       

Překlad prediction


prediction = proroctví (předvídání); prognóza; věštba; předpovídání; predikce; předpoklad; prediktor
make prediction = předpovídat; učinit předpověď;

Překlad prediction z webu:
Carry out fault prediction tests.  Proveď zkoušky na pravděpodobné defekty.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorprefer   preferences   preform   pregnant   preheater   preheating   prejudice   preload