Nainstalujte si:
       

Překlad precedent


precedent = precedens (předchozí případ); předchozí; předcházející; tradice; předešlý; předchozí případ; zvyk; precedenční případ; precedent; precedenční; předchozí podmínka
condition precedent = podstatná podmínka; odkládací podmínka;
judicial precedent = soudní precedent; precedent;

Překlad precedent z webu:
There is precedent for this, sir.  To už se jednou stalo, pane.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorprecinct   precious   precipitation   precision   prediction   prefer   preferences   preform