Nainstalujte si:
       

Překlad precautions


precautions = opatření; zábrana; bezpečnostní opatření; preventivní opatření; předběžná opatření; prevence; obezřelý
air-raid precautions = obrana civilní; protiletecká ochrana;

Překlad precautions z webu:
All these precautions proved to be unnecessary.  Ukázalo se, že všechna opatření byla zbytečná.
I will take precautions but ...  Udělám z opatrnosti určitá opatření, ale...

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorprecedence   precedent   precinct   precious   precipitation   precision   prediction   prefer