Nainstalujte si:
       

Překlad prayer


prayer = modlitba; prosebník; kdo se modlí; prosba; žádost; modlitebník; modlitby; modlení; modlící se člověk; modlitební; orace; modlitební shromáždění
evening prayer = večerní modlitba; podvečerní pobožnost; požehnání; nešpory;

Překlad prayer z webu:
Prayer is a solitary joy.  Modlitba je osamělá radost.
A prayer wheel, yes?  Modlitební mlýnek, hm?
Give a prayer of thanks.  Odříkej jednu děkovnou modlitbu.
I'll say a prayer for him.  Budu se za něj modlit.
He picked up a prayer drum.  Vzal do ruky modlitební mlýnek.
He too offered a small prayer when the screaming started again.  I on se tiše pomodlil, když se znovu ozval řev.
He would never again tempt by a prayer any terrible power.  Nikdy už nebude modlitbou pokoušet žádnou strašnou moc.
Later the monk awakened and said a brief prayer and scratched.  Po couvi se mnich probudil, poškrábal se a pomodlil.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorpre-load   pre-load device   precautions   precedence   precedent   precinct   precious   precipitation