Nainstalujte si:
       

Překlad praised


praised = pochválil; pochválený; pochvalný
God be praised = chvála bohu;

Překlad praised z webu:
My foreman praised me.  Můj předák mě chválil.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorprayer   pre-load   pre-load device   precautions   precedence   precedent   precinct   precious