Nainstalujte si:
       

Překlad praise


praise = chválit (4. p.); chvála; pochvalovat; vychvalovat; pochvala; velebení; velebit; pochválit (4. p.); chválení; přivítat; pochválení; pochválil
deserve praise = zasloužit si pochval; zasloužit si chválu; zasloužit si pochvalu;
high praise = vysoká chvála; velká chvála; in his praise = k jeho chvále;

Překlad praise z webu:
I praise him.  Chvalořečím mu.
Enjoying the praise but not that kid remark.  Ta chvála se mi líbila, ten chlapec už míň.
On the contrary she merits great praise for her selfsacrifice.  Naopak, za své sebeobětování si zaslouží mimořádný hold.
He turned out the light, murmuring his brief praise of darkness;  Zhasl světlo, odříkal kratinkou chválu temnoty;

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorpraised   prayer   pre-load   pre-load device   precautions   precedence   precedent   precinct