Nainstalujte si:
       

Překlad practices


practices = praxe; směrnice; prováděcí předpisy; pokyny; provozní předpisy; praktiky; profesionál
corrupt practices = úplatkářství; korupce; podvodné praktiky;
deceptive practices = klamné praktiky; podvodné praktiky;
illegal practices = volební machinace; nelegální praktiky;
political practices = politická praxe; politické praktiky;
practitioner   Prague   praise   praised   prayer   pre-load   pre-load device   precautions