Nainstalujte si:
       

Překlad practice


practice = praxe (činné dění, konání, život, jednání); praktikovat; cvičení; cvik (též praxe); výcvik (též praxe); zkušenost; zvyk; postup; vykonávání; upotřebení; klientela; obvyklá metoda; trénink; obvyklý postup; cvičný; školní; zkušební; předběžný; obyčej
business practice = obchodní praktika; obchodní zvyklosti; obchodní praxe; obchodní uzance;
convenient practice = vhodná praxe; vyhovující praxe;
established practice = obvyklá praxe; ustálená praxe; zavedená praxe; existující zvyklosti; slévačství;

Překlad practice z webu:
We practice against our own.  Cvičíme se na našich vlastních.
And you practice where?  A kde pracujete?
This is no practice dojo!  To není tréninkové dojo!
The coach always ran practice late.  Trenér to protahoval vždycky.
Every now and then, that practice paid off.  Tu a tam se nám ta praxe vyplatila.
This must have been a regular practice with female pris­oners.  To je asi u zadržených žen běžná praxe.
It could also cost me my license to practice law.  Může mě to stát licenci k provozování advokátní praxe.
Head in the same direction you did on the practice night.  Pokračuj stejně jako tenkrát tu noc, co jste cvičili.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorpractices   practitioner   Prague   praise   praised   prayer   pre-load   pre-load device