Nainstalujte si:
       

Překlad practical


practical = praktický; praktická zkouška; účelný; výkonný; účinný; skutečný; reálný; profesionální; faktický; zkušený; schopný; použitelný; funkční; činný; praktický výkon


Překlad practical z webu:
Practical philosophy!  Praktickou filozofii!
Directly practical and useful.  Praktická a bezprostředně užitečná.
And more practical things;  A praktičtější věci:
You're a licensed practical nurse?  Nižší zdravotnický personál?
I cannot explain the practical things of life.  Praktické věci života nedovedu vysvětlit.
I've really only done the practical side.  Ve skutečnosti jsem začal s praxí.
The way the programmes worked was practical and simple.  Program fungoval velice prakticky a jednoduše.
But please don't ask me about the practical details.  Ale prosím vás, nechtějte po mně technické podrobnosti.
I am sure, sir, it was only my practical joke.  Ujišťuji vás, pane, že jsem jen žertoval.
Everyone says that they are a government for all practical purposes.  Všichni říkají, že jsou vláda, z praktických důvodů.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorpractical experience   practice   practices   practitioner   Prague   praise   praised   prayer