Nainstalujte si:
       

Překlad powers


powers = síly; mocnosti; pravomoci; kompetence; pravomoci vlády
appurtenant powers = akcesorická oprávnění; připojená oprávnění;
collateral powers = vedlejší pravomoci; vedlejší pravomoce;
confer powers = přiznat oprávnění; svěřit pravomoci;
discretional powers = plná moc; diskreční pravomoci; zlé síly; mandát;

Překlad powers z webu:
Powers let them get halfway.  Powers je nechal dojít do půlky.
Demon powers make me uneasy.  Z kouzel démonů jsem nesvůj.
But great powers would have been set into motion.  Signál, který spustil do pohybu ohromné síly.
Even then his powers of persuasion had been impressive.  Už tehdy byly jeho přesvědčovací schopnosti hodné úcty.
I believe in the powers of darkness!  Já v síly temnot věřím.
How would you say my powers right now.  Co si myslíte, jaká je má síla v porovnání s těmi ďábly?
Aahz had lost all his magikal powers back when...  Aahz přece ztratil své magické schopnosti tehdy...
It was a time of sorceresses whose powers were real.  Byl to čas čarodějnic, jejichž schopnosti nebyly předstírané.
I really do sometimes think that you have powers that are not human.  Opravdu, někdy si myslím, že máte nadlidské schopnosti.
It was a sturdy and complex monument to his powers of determination.  Byl to po všech stránkách důstojný památník jeho pevné vůle.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorpractical   practical experience   practice   practices   practitioner   Prague   praise   praised