Nainstalujte si:
       

Překlad powered


powered = poháněný; opatřený; hnaný; zapnutý; posilovaný; motorový; letoun motorový


Překlad powered z webu:
How're they powered now?  Jak je napájíš?
He halted the powered descent and checked for buoyancy.  Zastavil sestup s motory a zkontroloval vztlak.
Each compartment had its own electrically powered pump.  Každé oddělení mělo své elektricky ovládané čerpadlo.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorpowered axle   powers   practical   practical experience   practice   practices   practitioner   Prague