Nainstalujte si:
       

Překlad power


power = moc; síla; výkonový; mocnost; velmoc; pravomoc; schopnost; plná moc (pro zástupce); spousta (lidí ap., lid.); množství (spousta, lidí ap., lid.); velkomocenský; pohánět; poháněný strojem; elektrifikovat; kapacita (fyz.); energie; mocenský; nadání; právo
absolute power = neomezená moc; absolutní moc;
absorbed power = příkon; spotřebovaný výkon;
absorbing power = nasákavost; jímavost; pohltivost; nasáklivost;
absorption power = pohltivost; nasákavost; jímavost; absorptivita; schopnost odolávat čemu;

Překlad power z webu:
Power is off.  Proud nejde.
The power is ours.  Síla je naše.
She had power .  Měla moc.
How is the power level?  Jak je to s napětím?
It depends on the power of the field.  To záleží na síle pole.
He backed off on the power controls.  Vrátil se ke svým pákám.
You want me to turn the power on?  Chceš, abych zapjala proud?
In the war, such men had had power there.  Za války tam měli takoví muži moc.
A door had cracked open in the white power block.  V bílé stěně elektrárny se objevila škvíra dveří.
I want to know how 1 came by a power like that.  Chci vědět, jak jsem přišel k takové moci.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorpower axle   power balance   power dissipation   power distribution   power of attorney