Nainstalujte si:
       

Překlad power supply


power supply = dodávka energie; zásobování energií; zdroj energie; proudový zdroj; přívod energie; energetika; napájecí jednotka; napájecí zdroj; zdroj proudu; zdroj napětí; zásoba energie; síové napájení; silnoproudý spínač
electric power supply = dodávka elektrického proudu; zdroj elektřiny; zdroj proudu; zdroj napětí; napájení elektrickou energií;
powered   powered axle   powers   practical   practical experience   practice   practices   practitioner