Nainstalujte si:
       

Překlad power station


power station = elektrárna; výkonná pracovní stanice; řízení s posilovačem
captive power station = podniková elektrárna; závodní elektrárna;
hydro-electric power station = hydroelektrárna; vodní elektrárna;
hydroelectric power station = hydrocentrála; vodní elektrárna;
in-plant power station = podniková elektrárna;

Překlad power station z webu:
He headed toward the passageway leading to the power station.  Vykročil ke průchodu vedoucímu k elektrárně.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorpower steering   power supply   powered   powered axle   powers   practical   practical experience   practice