Nainstalujte si:
       

Překlad power output


power output = výstupní výkon; výkon na výstupu; výkonový výstup; litrový výkon
low-speed power output = nízký výkon v dolní oblasti otáček; nízký výkon při nízkých otáčkách;
maximum power output = maximální výkon; nejvyšší výkon;
volumetric power output = zdvihový výkon; specifický výkon; výkon na jednotku zdvihového objemu;
power plant   power station   power steering   power supply   powered   powered axle   powers   practical