Nainstalujte si:
       

Překlad power distribution


power distribution = rozvod energie; rozdělení výkonu; rozdělení hnací síly; rozvod proudu; centrální zamykání dveří
fixed brake power distribution = neregulované rozdělení brzdného tlaku;
power of attorney   power output   power plant   power station   power steering