Nainstalujte si:
       

Překlad power balance


power balance = rovnováha výkonu; energetická bilance; posilovač síly
fixed brake power balance = neregulované rozdělení brzdného tlaku;
power dissipation   power distribution   power of attorney   power output   power plant