Nainstalujte si:
       

Překlad power axle


power axle = hnací náprava; poháněná náprava; rovnováha výkonu
steering and power axle = řiditelná hnací náprava;
power balance   power dissipation   power distribution   power of attorney   power output