Nainstalujte si:
       

Překlad poverty


poverty = chudoba; nouze; nedostatek (chudoba); bída; ubohost; chudina; nebohost; schopnost; nuzáctví; nedostatek v (čeho) (chudoba)
eliminate poverty = odstranit bídu; eliminovat chudobu;
moral poverty = morální bída; mravní bída; live in poverty = žít v bídě;
reduce to poverty = uvrhnout do chudoby;

Překlad poverty z webu:
Poverty lawyers are no different from other people.  Advokáti chudých se ničím neliší od normálních lidí.
When poverty creeps in at the door, love flies in through the window.  Když se do dveří vkrádá chudoba, oknem přilétá láska.
How could a bona fide poverty lawyer say no?  Copak může advokát chudých něco takového odmítnout?
We will start with these mutated poverty grasses.  Začneme s těmi mutovanými pichlavými travinami.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorpowder   power   power axle   power balance   power dissipation