Nainstalujte si:
       

Překlad pound


pound = libra (váha, peníze); tlouct; bušit; tlouct na prášek (v hmoždíři ap.); ohrada (pro dobytek); vězení; úschovna (aut); zavřít do ohrady (pro dobytek); uzavřít do ohrady (pro dobytek); roztlouct na prášek (v hmoždíři ap.); rozmlátit (na kusy ap.); drtit


Překlad pound z webu:
Pound a stake through his heart?  Propíchneme mu srdce kůlem?
Every pound was crucial.  Každá načesaná libra bavlny se počítala.
There was a pound or two of edible meat on a pesthry.  Na pesthry bylo tak půl kila až kilo masa.
My heart began to pound in my chest.  Srdce se mi prudce rozbušilo.
Her heart had started to pound hard.  Slyšela, jak se jí rozbušilo srdce.
He was killed when the lobster pound blew up;  Zahynul při explozi u své nádrže s humry.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorpoverty   powder   power   power axle   power balance   power dissipation   power distribution   power of attorney