Nainstalujte si:
       

Překlad poultry


poultry = drůbež; drůbeží; drůbeží maso; drůbežnický; drůbežářský; drůbežnictví
free-range poultry = drůbež z volného výběru; drůbež z volného výběhu;

Překlad poultry z webu:
The poultry man muttered an obscenity and they laughed.  Prodavač zamumlal sprostou nadávku a oni se zasmáli.
In the poultry market?  Na drůbežím tržišti?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorpound   poverty   powder   power   power axle   power balance   power dissipation   power distribution