Nainstalujte si:
       

Překlad potential


potential = potenciál; potenciální; mocný; možný; přicházející v úvahu; působivý; kapacita; možnosti; silný; teoretický; dosud neprojevený; latentní; napětí; eventuální; teoreticky možný; rozdíl napětí; potenciál napětí; potencionální; možnost; pravděpodobný
accelerating potential = zrychlující napětí; urychlovací napětí; zrychlovací napětí; urychlující potenciál; urychlující napětí;
anode potential = anodový potenciál; potenciál anody; anodové napětí;
earth potential = nulový potenciál; zemní potenciál;

Překlad potential z webu:
And his potential profit.  A svůj potenciální zisk.
Is there any potential at all down there?  Jsou tam vůbec nějaké možnosti?
The third was a potential toothsmasher.  Třetí mi mínil rozbít zuby.
Caution because he thought he saw potential in this one.  A teď s ještě větší ostražitostí, protože tahle mu připadala zajímavá.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorpouch   poultry   pound   poverty   powder   power   power axle   power balance