Nainstalujte si:
       

Překlad potato


potato = brambor; bramborový; brambora; ksicht; makovice; osázet brambory; bramborové čipsy
hot potato = pečený brambor; horký brambor; nebezpečný člověk; těžko zvládnutelný člověk; prekérní situace;
sweet potato = sladký brambor; povíjnice jedlá;

Překlad potato z webu:
Hoo, potato belly!  Húú, bramboráku!
I think the potato crisps are probably helping her.  Domnívám se, že brambůrky jí v tom pravděpodobně pomáhají.
And where are my potato crisps?  A kde jsou mé brambůrky?
He took a packet of potato crisps too.  Přibral ještě pytlík brambůrek.
The fish was raw and the baked potato was hard.  Ryba byla syrová a pečené brambory tvrdé.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorpotential   pouch   poultry   pound   poverty   powder   power   power axle