Nainstalujte si:
       

Překlad poster


poster = plakát; vývěska; odesílatel; lepič plakátů; poštovní kůň; cedule; afiš; plakátový; návěští; poster; pozdější
window poster = plakátek; transparent;

Překlad poster z webu:
The poster said simply:  Na plakátu bylo jenom:
The framed poster behind the teacher's back carried the message.  Zarámovaný plakát za učitelovými zády hlásal velkými černými písmeny:
The next day a poster appeared on the ship's bulletin board:  Příštího dne se na lodní nástěnce objevil plakát:

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorposterior   posting   posture   potash   potato   potential   pouch   poultry