Nainstalujte si:
       

Překlad posted


posted = zaslal; poslaný; dobře informovaný; postavený (na stanoviště); poslal; umístěný; dobře zpravený; vylepil na
well posted = dobře informovaný; informovaný dobře; dobře informován; keep sb. posted = informovat průběžně;

Překlad posted z webu:
He posted a man on three and moved up.  Do třetího patra postavil jednu hlídku a pokračovali nahoru.
They were posted for all to see, as is normal.  Rozkazy jsem viděl.
I'll keep you posted though.  Budu tě případně informovat.
Even so, every year, he posted a fresh list.  Přesto každý rok vyvěsil nový seznam.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorposter   posterior   posting   posture   potash   potato   potential   pouch