Nainstalujte si:
       

Překlad post-office


post-office = pošta (poštovní úřad); poštovní úřad; poštovní; poštovní přihrádka; dodatečné režijní zpracování
dispatching post-office = odesílací poštovní úřad; odesílací pošta; at the post-office = na poštovním úřadě;
postage   postcard   posted   poster   posterior   posting   posture   potash