Nainstalujte si:
       

Překlad possible


possible = možný; přijatelný; vhodný; eventuální; případný; potenciální; pravděpodobný; snesitelný; vykonatelný; možno; možná
as possible = jak je to možné; jak možné;
make possible = umožňovat; umožnit; it is possible = je možné; as far as possible = pokud možná;
as much as possible = jak jen to bude možné;
as simple as possible = tak jednoduché jak je to jen možné;

Překlad possible z webu:
Possible but ...  Možné, ale...
Please possible talk alone?  Prosím možné hovořit sami?
It's not possible today.  Dnes to nejde.
At the first possible moment.  Hned, jak to půjde.
There was no compromise possible for them.  Pro ně nebylo kompromisu.
It was in the worst possible taste.  Dostával tu nejhorší možnou příchuť.
At the same time, it was possible to appreciate their point of view.  Současně bylo možné zvážit jejich hledisko.
Why she'd made a secret of her possible pregnancy, as well.  Proto také tajila své těhotenství.
It was gaining speed and in the worst possible direction.  Rychlost nabíral - tím nejhorším možným směrem.
I suggest we hear this matter at the earliest possible time.  Navrhuji, abychom tu věc projednali v nejkratším možném termínu.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC TranslatorPost Office   post office   post-office   postage   postcard   posted   poster   posterior