Nainstalujte si:
       

Překlad possibility


possibility = možnost; schopnosti; předpoklady; skutečnost; možný; eventuálnost; eventualita; možný
remote possibility = vzdálená možnost; malá možnost;

Překlad possibility z webu:
The possibility is awesome.  Ta možnost nahání strach.
Hasn't that possibility ever occurred to you?  Cožpak tě něco takového nikdy nenapadlo?
There's always a possibility that...  Není vyloučený, že...
The cure for that possibility also was known.  Lék proti takové možnosti byl rovněž znám.
After that there was no possibility of growth or change.  Dál se už nemůže ani rozrůstat, ani měnit.
You may safely assume that the possibility is being considered.  Můžete bezpečně předpokládat, že se o této možnosti uvažuje.
It was no accident that she embraced that possibility here.  Nešlo o žádnou shodu náhod, že si připustila tuhle možnost právě tady.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorpossible   Post Office   post office   post-office   postage   postcard   posted   poster