Nainstalujte si:
       

Překlad possessions


possessions = majetky; bohatství; pozemkový majetek; majetek; přivlastňovací (jaz.)
take possessions = ujmout se; ujímat se;

Překlad possessions z webu:
Our overseas possessions are separate, yes, separate.  Naše zámořské državy jsou oddělené, slyšíš, oddělené.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorpossessor   possibility   possible   Post Office   post office   post-office   postage   postcard