Nainstalujte si:
       

Překlad possession


possession = majetek; držení (majetek); posedlost; zaujatost; sebeovládání; chladnokrevnost; vlastnictví; držba; država; majetkový; bohatství; kolonie; držení (2. p.)
absolute possession = neomezená držba; absolutní vlastnictví;
adverse possession = protiprávní držba; bezprávná držba; vydržení práva k nemovitosti; adverzní držba;
constructive possession = nepřímá držba; právní držba; nedopustit ovládnutí;

Překlad possession z webu:
Possession of pot at fifteen, juvenile court.  V patnácti přistižena s marihuanou, zase soud pro mladistvé.
Penalties for possession of contraband are harsh.  Trest za držení pašovaného zboží je ostrý.
But you have possession of them?  Ale jsou ve vašem držení?
We're assuming the documents already in their possession are harmless.  Předpokládáme, že dokumenty, které už teď mají, jsou neškodné.
Why was some one so anxious to get possession of it?  Proč mu tak záleželo na tom, aby se jej zmocnil?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorpossessions   possessor   possibility   possible   Post Office   post office   post-office   postage