Nainstalujte si:
       

Překlad positive


positive = pozitivní; kladný; určitý; jasný; přesný; jistý; pozitiv; klad (pozitiv); nesporný; rozhodný; vyložený (naprostý); naprostý; absolutní; praktický; přímý; skálopevný (přesvědčení ap.); skutečnost; souhlasný; spolehlivý; přesvědčivý; nezvratný; hotový
colour positive = barevný pozitiv; barevná fotokopie;

Překlad positive z webu:
Positive reading!  Už je to tady!
Raise positive pressure.  Zvyš přetlak.
It's a positive sign.  Je to pozitivní příznak.
It was also positive for blood.  Byla rovněž pozitivní na krev.
That was always a positive sign.  To je vždycky dobré znamení.
Television said there were three positive identifications last night.  V televizi říkali, že v noci byly tři pozitivní identifikace.
Why can't we take a more positive approach?  Měli bychom se pokusit o nějaký konstruktivnější přístup.
A large and heavy door closed with a positive sound.  Velké a těžké dveře se za nimi hlasitě zavřely.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorpossession   possessions   possessor   possibility   possible   Post Office   post office   post-office