Nainstalujte si:
       

Překlad position


position = pozice; postavení (poloha); postoj (názor na věc); hodnost; úřední postavení (pozice); okénko (v přepážce úřadu); místo; úřad (úřední postavení); výhodné místo; umístit; určit polohu; zaměstnání; situace; stanovisko; usadit; najít místo; názor; umístění
active position = aktivní pozice; aktivní místo;
asyntenic position = asyntenní poloha; asynténní poloha;
attack position = výchozí prostor k útoku; napadnout postoj;
bargaining position = postavení při vyjednávání; stav dohodnuté ceny zboží;

Překlad position z webu:
Position check.  Udejte polohu.
In position and holding.  Jsme v pozici a čekáme.
But his position is too strong!  Ale jeho postavení je příliš silné!
Are they in position yet?  Jsou už na svém místě?
I was in no position to protest.  Nemělo smysl se bránit.
She tried to gauge her position above the car.  Pokusila se odhadnout svou pozici nad au­tem.
I'm certainly putting you in a position of trust.  Každopádně ti tím projevuju důvěru.
I trust you'll allow me to fill a position on your team?  Věřím, že mi dáte možnost přijmout flek ve vašem týmu?
For something to exist, it has to have a position in time and space.  Pro jiné věci existovat znamená mít své místo v prostoru a čase.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorposition light   position sensor   positioner   positioning   positive   possession   possessions   possessor