Nainstalujte si:
       

Překlad portrait


portrait = portrét; podobizna; obraz; umístění tiskové strany nastojato; portrétový; portrétní; svislý formát; portrétní objektiv
minute portrait = miniaturní portrét; miniportrét;

Překlad portrait z webu:
The portrait had altered.  Portrét se změnil.
Had the portrait really changed?  Skutečně je ten portrét jiný?
It was the portrait that had done everything.  Všechno zavinil ten portrét.
It is the finest portrait of modern times.  To je nejdokonalejší portrét moderní doby.
Did she ever have a portrait done in later life?  Malovali ji ještě někdy později?
Then his eyes fell on a portrait at the far end of the gallery.  Pak jeho zrak padl na portrét na konci chodby.
His gaze went from her face to the portrait above the bed.  Jeho pohled putoval od ní k portrétu nad postelí.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorposition   position light   position sensor   positioner   positioning   positive   possession   possessions