Nainstalujte si:
       

Překlad portion


portion = část; porce; kus; věno; podíl; dělit; dát věno; vybavit; díl; příděl; úděl; rozdělit; porcovat; rozporcovat; dát podíl; oddíl; dávka; dědický podíl; rozdělovat; podělit; tranže; objem dodávky; část (2. p.)
aliquot portion = poměrná část; alikvotní část;
tapered portion = kuželový náběh; náběhový kužel;

Překlad portion z webu:
The brief portion is already outlined.  Mám už koncept té části o zprávě.
Take a double portion of cake each.  Můžete si vzít dvojitou porci dortu.
He dramatically scratched out that portion of the lease.  To se vás vůbec netýká.
Then someone offered to buy a portion and they haggled back and forth.  Potom někdo projevil zájem o menší část a dohadovali se o ceně.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorportrait   position   position light   position sensor   positioner   positioning   positive   possession