Nainstalujte si:
       

Překlad portal


portal = portál; vjezd; vchod; fortna (portál); brána (impozantní); vrátnicový; portálový; hlavní vchod; ústí štoly; portální; tunelový portál; portálový jeřáb
semicircular portal = půlkruhový portál; půlkruhový vchod;

Překlad portal z webu:
There was indeed another portal there.  O tři domy dál byl skutečně neméně pochmurný portál.
Mordecai met me inside at the portal leading to our seats.  Mordecai na mě čekal u vchodu vedoucího k našim místům.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorportfolio   portico   portion   portrait   position   position light   position sensor   positioner