Nainstalujte si:
       

Překlad porous


porous = pórovitý; porézní; propustný; průlinčitý; řídký; houbovitý; rozvolněný; porézní překážka
highly porous = vysoce porézní; vysoce pórovité;

Překlad porous z webu:
The skincontact layer's porous.  Vrstvička přiléhající k pokožce je porézní.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorporphyry   portal   portfolio   portico   portion   portrait   position   position light