Nainstalujte si:
       

Překlad population


population = obyvatelstvo; populace (soubor jedinců); lidnatost; počet obyvatelstva; soubor; populační; statistický soubor; počet obyvatel; četnost; osídlování; zalidnění; obyvatelé; osídlení; osazení; sčítání lidu
accidental population = přechodné obyvatelstvo; příležitostné obyvatelstvo;
aging population = stárnoucí populace; stárnoucí obyvatelstvo;
autonomous population = autonomní populace; autonomní obyvatelstvo; rozptýlené obyvatelstvo; rybí populace;

Překlad population z webu:
Population of 312 in the census of 1920.  Podle sčítání lidu v roce 1920 mělo 312 obyvatel.
The population is small, hardy and nationalistic.  Počet obyvatel je malý a jde o národ skromný, s vlasteneckým cítěním.
You scatter your population on such a planet.  Na takové planetě se lidi ztratí.
He has all the population required.  Má k dispozici veškerou potřebnou populaci.
Almost a third of the population has already gone.  Třetina populace už je pryč.
This would only make him oppress the population even more.  To ho pouze donutí k tomu, aby místní lidi ždímal ještě víc.
But the killing has made the rest of my population uneasy.  Ale zabíjení zneklidňuje ostatní populaci.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorporcelain   porous   porphyry   portal   portfolio   portico   portion   portrait