Nainstalujte si:
       

Překlad popular


popular = populární; lidový; oblíbený; všeobecný; bulvární plátek; národní; všelidový; vyhledávaný; prostonárodní; estráda
become popular = zlidovět; dojít obliby;

Překlad popular z webu:
Popular music?  Populární hudbu?
By popular acclaim.  Bylo to přání všech lidí.
It's very popular there.  Ta je tam velmi populární.
Is it a popular hobby?  Je to obvyklé hobby?
He must be a popular man.  Musí to být známý člověk.
Even in cartoons, theme parks, and popular movies.  Dokonce i v komiksech, znělkách a populárních filmech.
It is my habit to record ephemera of popular culture.  Mám ve zvyku zapisovat si chování některých společenských skupin.
An artichoke is a very tasty vegetable that is popular everywhere.  Musíte nějaké ochutnat, když už jste tady.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorpopularity   popularization   populated   population   porcelain   porous   porphyry   portal