Nainstalujte si:
       

Překlad polymerization


polymerization = polymerace; polymerizace; polymerovat
block polymerization = bloková polymerace; polymerace v bloku;
solid-state polymerization = polymerace v tuhé fázi; polymerace v tuhém skupenství;
suspension polymerization = perlová polymerace; suspenzní polymerace;
polystyrene   polythene   poorly   poplar   popular   popularity   popularization   populated