Nainstalujte si:
       

Překlad polymer


polymer = polymer; polymerní; polymerizát; polymerický
heat-convertible polymer = termoset; teplem tvrditelný polymer;

Překlad polymer z webu:
A polymer, depolymerized.  Depolymerizovaný polymer.
What kind of polymer?  Jaký druh polymeru?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorpolymerization   polystyrene   polythene   poorly   poplar   popular   popularity   popularization