Nainstalujte si:
       

Překlad pollution


pollution = znečištění; znečišťování; poskvrnění; zneuctění; zašpinění; znesvěcení; poluce; znečišťovací; zneuctěný; znečisťování; imisní; imise; kontaminace; zamoření; znečistění; míra znečištění
air pollution = znečišťování ovzduší; znečišťování vzduchu; emise; znečištění ovzduší; znečištění vzduchu;
chemical pollution = chemické znečištění; chemické znečisťování;
environmental pollution = znečisťování životního prostředí; zamoření půdy;

Překlad pollution z webu:
Our little pollution club.  Náš malý antiexhalační klub.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorpolygon   polymer   polymerization   polystyrene   polythene   poorly   poplar   popular