Nainstalujte si:
       

Překlad pollination


pollination = opylení; opylování; dotazování
open pollination = volné opylení; volné opylování;
polls   pollutant   pollution   polygon   polymer   polymerization   polystyrene   polythene