Nainstalujte si:
       

Překlad politics


politics = politika; politologie; státověda
party politics = partajní politika; stranická politika;
power politics = politika z pozice síly; mocenská politika; politika síly;
talk politics = politizovat; debatovat o politice;

Překlad politics z webu:
His politics are leftish.  Politické názory levicového zaměření.
I'll leave politics to the politicians.  Politiku nechávám politikům.
We should leave politics to politics.  Nechme politiku politikům.
He was quite used to the politics of institutions;  Nejdříve si ho nevšímal, ale pak jeho instinkty převážily.
Believe me, neither of us understood the politics of it.  Věř mi, ani jeden z nás nechápal, jaké jsou za tím intriky.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorpollination   polls   pollutant   pollution   polygon   polymer   polymerization   polystyrene