Nainstalujte si:
       

Překlad political


political = politický; vládní; státní; státnický; veřejný; taktický; manévrovací; intrikářský; občanský; politická aktivita
economic and political = hospodářské a politické;

Překlad political z webu:
Political trip.  Politická návštěva.
A political whoreson?  Politickej parchant?
Not the political officer.  Ne politický důstojník;
You're not a political guy.  Ty totiž vůbec nejsi politik.
The terrorist is a political creature.  Terorista je bytost politická.
It is time for our political meeting?  Už je čas na naši politickou schůzi?
A terrorist kills to make a political point.  Terorista zabíjí, aby dosáhl konkrétního politického účelu.
This is an operational question, not a political one.  Tohle je operační otázka, ne politická.
Something like this has far too high a political price.  Něco takového má příliš vysokou politickou cenu.
He ruled with an iron hand in a velvet political glove.  Vládl železnou rukou, oblečenou do sametové politické rukavice.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorpolitics   pollination   polls   pollutant   pollution   polygon   polymer   polymerization