Nainstalujte si:
       

Překlad politic


politic = rozvážný; taktický; prozíravý; mazaný; vykutálený; vypočítavý; cílevědomý; lstivý; diplomatický; státnický; státní; obezřelý; chytrý; politikařit; zdařilý; rozšafný; neukvapený; politický


Překlad politic z webu:
Political trip.  Politická návštěva.
A political whoreson?  Politickej parchant?
Sex was political.  Sex byl politikum.
I know his politics.  Znám jeho politiku.
You should be in politics.  Demerest kysele odvětil:
I'm a spy, not a politician.  Jsem špionka, a ne politik.
The fix is put in by politicians.  Vinu na tom nesou politici.
It won't give a fuck about the politics.  Na politiku se z vysoká, víš co.
Maybe they or their grandchildren will go into politics.  Třeba se oni nebo vnuci dají na politiku.
He ruled with an iron hand in a velvet political glove.  Vládl železnou rukou, oblečenou do sametové politické rukavice.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorpolitical   politics   pollination   polls   pollutant   pollution   polygon   polymer