Nainstalujte si:
       

Překlad polish


polish = leštit; nablýskat; zušlechtit; vytříbit; vypilovat; uhlazenost; vybroušenost; leštidlo (na boty); krém na boty; hladit; uhladit; naleštit; lesknout se; zjemnit; dodat elegance (čemu); krášlit; zdobit; vyleštit; hlazení; hladkost; politura (lesk); tříbit
brilliant polish = zrcadlový lesk; vysoký lesk;
fire polish = ohněm leštěný povrch; vyleštění ohněm;
floor polish = lešticí prostředek; lešticí prostředek na podlahové krytiny;
French polish = francouzská politura; nábytkový lak; šelaková politura;

Překlad polish z webu:
And polish my helmet.  A taky si vyleštím helmu.
Probably didn't polish his shoes either.  Boty si asi také nečistí.
He smelled furniture polish and apples.  Cítil vůni leštěnky a jablek.
He'd get half drunk and smear polish around the nails.  Obvykle se napůl opil a mazal jí lak kolem nehtů.
Dean took his glasses off and began to polish them.  Dean si sundal brýle a začal si je čistit.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorpolisher   polishing   politic   political   politics   pollination   polls   pollutant