Nainstalujte si:
       

Překlad policy


policy = politika; chytrost; taktika; postup; metoda; pojistka; pojištění; sázení; loterie; vláda (politika); opatrnost; diplomacie; taktičnost; diplomatičnost; prozíravost; pojistná smlouva; zásada; plán; politická linie; strategie (koncepce); zásady politiky
accident policy = úrazová pojistka; pojistka úrazového pojištění;
annuity policy = soukromé důchodové pojištění; anuitní pojistka;
antitrust policy = protikartelová politika; dekartelizační politika;
blank policy = bianco pojistka; bianko pojistka;

Překlad policy z webu:
Policy is determined here.  Politika se určuje zde.
Our policy is half now.  Naším pravidlem je polovina předem.
Yet that policy too, had hazards.  Ovšem i tento postup měl své úskalí.
Steve, you have the policy files.  Steve, ty máš složky s našimi postupy.
You sold him an insurance policy tonight, didn't you?  Prodala jste mu přece dnes pojist­ku, že?
It was, after all, an insurance policy on his life.  Koneckonců šlo o jeho životní pojistku.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorpolish   polisher   polishing   politic   political   politics   pollination   polls