Nainstalujte si:
       

Překlad policies


policies = politika; politické programy; policejní kontrola
concurrent policies = souběžné pojistky pro týž pojistný zájem; souběžné pojistky;
sectoral policies = odvětvové politiky; odvětvová politika;

Překlad policies z webu:
Also your policies regarding women.  A vaším přístupem k ženám.
The flight insurance policies of those involved had been invalidated.  Jejich pojistky se staly samozřejmě neplatnými.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorpolicy   polish   polisher   polishing   politic   political   politics   pollination